Adobe XD CC 2019 v20.0.12.10
Lập trình
Adobe Experience Design CC (Adobe XD CC) là giải pháp hoàn chỉnh cho thiết kế, nguyên mẫu và chia sẻ trải nghiệm người dùng cho …
Navicat Premium 12.1.22
Lập trình
Navicat Premium là một công cụ phát triển cơ sở dữ liệu cho phép bạn kết nối đồng thời với cơ sở dữ liệu MySQL, …