DigiDNA iMazing 2.12.3
Windows
DigiDNA iMazing là một phần mềm chuyển tập tin iPhone dành cho PC và Mac, cho phép người dùng truy cập vào kho tập tin iOS …
Serif Affinity Photo 1.9.0.767
Windows
Serif Affinity Photo là một trình soạn thảo đồ họa raster tiên tiến – một sự thay thế tuyệt vời của Adobe với các công cụ …
Serif Affinity Designer 1.9.0.767
Windows
Serif Affinity Designer là một minh hoạ vector tiên tiến độc quyền và phần mềm thiết kế đồ họa chuyên nghiệp – Thách thức mạnh nhất …
Broadgun pdfMachine Ultimate 15.41
Windows
pdfMachine là một phần mềm PDF mạnh mẽ, toàn diện và dễ sử dụng cho phép bạn tạo, chỉnh sửa, quản lý và gửi nhiều tài …
ExpanDrive 7.3.0
Windows
ExpanDrive là một ổ đĩa mạng mạnh mẽ và công cụ đồng bộ hóa đám mây tự động cung cấp nhiều hỗ trợ lưu trữ …
Ashampoo ZIP Pro 3.05.06
Windows
Ashampoo ZIP Pro là một chương trình nén tệp mạnh mẽ cho phép bạn nén, mã hóa, trao đổi, sao lưu và giải nén các tệp …
Substance Painter 2020 v6.2.2.661
Windows
Substance Painter – Bộ công cụ kết cấu hoàn chỉnh và quen thuộc nhất, bao gồm vẽ 3D, hiệu ứng, tài liệu và hơn thế …
Classroom Spy Professional 4.7.2
Windows
Classroom Spy Professional là một phần mềm kiểm soát, điều khiển tất cả các máy trong mạng LAN một cách toàn diện nhất, cho phép khoá …