NewBlueFX TotalFX5 v6.0.180730
Đồ Họa
NewBlueFX TotalFX5 là một gói các hiệu ứng video bao gồm video nghiêng, chuyển tiếp và các bộ lọc hình ảnh. Gói trình cắm thêm …
Tekla structures 2018
Đồ Họa
Phần mềm Tekla Structure là một trong những phần mềm mạnh nhất có khả năng tạo dựng mô hình thông tin công trình theo khuynh …
[All] Sketchup Pro 2017 – 2018
Đồ Họa
SketchUp Pro hiện đang là phần mềm thiết kế 3D tốt nhất và nhẹ hiện nay. Với những sinh viên kỹ thuật và người đi làm …
Focus Magic 4.03
Đồ Họa
Focus Magic cho phép bạn làm sắc nét hình ảnh mờ, sử dụng công nghệ tiên tiến để đảo ngược cách thức mà trong đó hình …
Autodesk 3ds Max 2019
Autodesk
3ds Max 2019 là một phần mềm sử dụng để tạo ra hình ảnh động, render và các mô hình 3D có chất lượng chuyên nghiệp đã không …
Autodesk AutoCad 2019
Autodesk
AutoCAD 2019 là một chương trình thiết kế đầy đủ , hỗ trợ máy tính được sử dụng để vẽ 2D và mô hình 3D. …
jAlbum 15.2
Đồ Họa
jAlbum là một phần mềm mạnh mẽ để tạo các Album trưng bày ảnh web, nó có thể tạo các trang web hoàn chỉnh và tải …
Spriter Pro Edition R11
Đồ Họa
Spriter Pro là một phần mềm hoạt hình 2D mạnh mẽ cho phép người dùng tạo ra một số lượng không giới hạn nhân vật hoạt …
Adobe Photoshop CC 2018 19.0.1
Adobe
Adobe Photoshop CC 2018 là phần mềm hình ảnh và thiết kế tiên tiến nhất cho phép bạn tạo và nâng cao hình ảnh, và …