GlassWire Elite 2.1.167
Bảo mật mạng
GlassWire là một ứng dụng giám sát và sử dụng dữ liệu mạng tiên tiến, cung cấp cho bạn mọi thứ bạn giám sát các kết …
LastPass 4.34.0
Bảo mật mạng
LastPass cho Chrome/ Firefox/ IE/ Opera/ Safari là một chương trình quản lý mật khẩu miễn phí giúp cho việc duyệt web dễ dàng và an …
W10Privacy 3.3.1.0
Bảo mật
W10Privacy là một trong nhiều ứng dụng chuyên biệt tập trung vào việc xóa tất cả các yếu tố theo dõi khỏi PC của bạn, …
HomeGuard Professional 8.1.1
Bảo mật
HomeGuard Professional là một phần mềm mà bạn có thể sử dụng để giám sát việc sử dụng toàn bộ các máy tính tại nhà …
ProxyCap 5.35
Bảo mật mạng
ProxyCap là một ứng dụng Proxy internet tiên tiến cho phép bạn chuyển hướng các kết nối mạng của máy tính thông qua các máy …