Navicat Premium 15.0.12
Lập trình
Navicat Premium là một công cụ quản trị cơ sở dữ liệu đa kết nối nâng cao cho phép bạn kết nối đồng thời với …
WireframeSketcher 6.2.1
Lập trình
WireframeSketcher là một ứng dụng tạo khung mạnh mẽ để tạo các khung lưới, mockup và nguyên mẫu cho các ứng dụng máy tính để bàn, …
RazorSQL 9.0.4
Lập trình
RazorSQL là một quản trị viên cơ sở dữ liệu trực quan và công cụ truy vấn cho phép bạn làm việc với nhiều cơ sở …
SweetScape 010 Editor 10.0
Lập trình
SweetScape 010 Editor là trình soạn thảo văn bản mạnh mẽ và chuyên nghiệp với chức năng buit trong các trình soạn thảo hex được thiết …
Charles Web Debugging Proxy 4.5.4
Lập trình
Charles Web Debugging Proxy là một công cụ gỡ lỗi web nâng cao dành cho nhà phát triển. Charles là một phần mềm giám sát HTTP, proxy HTTP …
HTTP Debugger Pro 9.9
Lập trình
HTTP Debugger Pro mới nhất là một phần mềm phân tích lưu lượng internet mạnh mẽ cho phép bạn chụp, xem và phân tích tất cả …
IntraWEB Ultimate 15.1.6
Lập trình
IntraWEB Ultimate là một công cụ để phát triển ứng dụng web AD cho Delphi và C ++. Phát triển như một ứng dụng VCL Forms, nhưng …
IDM UltraEdit 26.20.0.4
Lập trình
IDM UltraEdit được sử dụng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, từ các nhà văn, nhà nghiên cứu và nhà báo chuyên nghiệp đến các …