SmartFTP Enterprise 9.0.2717.0

SmartFTP Enterprise là một phần mềm quản lý FTP nâng cao tính năng cung cấp cách hoàn thiện nhất, nhanh chóng và an toàn để chuyển các tập tin. Chương trình này cho phép bạn chuyển các tập tin giữa máy tính cục bộ của bạn và một máy chủ trên Internet rất dễ dàng và nhanh chóng. Nó hỗ trợ FTP, FTPS, SFTP, Google Drive, OneDrive, Amazon S3, WebDAV, SSH, thiết bị đầu cuối máy khách, và nhiều hơn nữa. SmartFTP cung cấp nhiều tính năng cơ bản và nâng cao đáng tin cậy và hiệu quả, làm cho công cụ này phù hợp để người dùng mới sử dụng và nâng cao sử dụng.