MAGIX ACID Pro 9.0.3.30
Edit Audio
MAGIX ACID Pro là chương trình phần mềm máy trạm âm thanh kỹ thuật số (DAW) tiên tiến để soạn, ghi, trộn và sắp xếp các …
AVS Audio Editor 9.1.2.540
Edit Audio
AVS Audio Editor cung cấp một môi trường rất mạnh mẽ để chỉnh sửa các tệp âm thanh. Với giao diện thân thiện, bạn không yêu …
Adobe Audition CC 2020 13.0.0.519
Adobe
Adobe Audition 2020 – Máy trạm âm thanh chuyên nghiệp. Tạo, trộn và thiết kế hiệu ứng âm thanh với phần mềm chỉnh sửa âm thanh kỹ …