AIDA64 Extreme 6.20.5300
Tiện Ích
AIDA64 Extreme là phần mềm giúp bạn hiển thị thông tin chi tiết về tất cả phần cứng và phần mềm cài đặt trên hệ …
Futuremark PCMark 10 v2.0.2144
Tiện Ích
Futuremark PCMark là công cụ tiêu chuẩn công nghiệp chuẩn PC để kiểm tra hiệu năng của máy tính tại hệ thống và mức độ …
Geekbench Pro 5.0.2
Tiện Ích
Geekbench Pro sẵn sàng tải xuống miễn phí từ thư viện phần mềm của chúng tôi – là một công cụ đánh giá đa nền tảng …