Uconomix uMark Pro 6.3
Windows
Uconomix uMark là một phần mềm để thêm watermark vào bộ sưu tập ảnh của bạn để không tự ý dán sao chép bởi người khác. …
iWatermark Pro 2.5.23
Windows
iWatermark Pro là công cụ đóng dấu bản quyền hình ảnh số 1 và duy nhất có sẵn cho cả 4 nền tảng iPhone / …