Articulate Storyline 3.10.22406.0
Windows
Articulate Storyline là một phần mềm mạnh mẽ cho việc tạo ra các khóa học tương tác, nội dung thực hành và trình diễn tuyệt vời …
Schoolhouse Test 5.1.2.6
Windows
Schoolhouse Test Professional Edition là phần mềm tạo thử nghiệm, câu đố hoặc bài thi mạnh mẽ cho phép bạn tạo và in một bài …