BackupAssist Desktop 10.5.6
Windows
BackupAssist là một phần mềm sao lưu toàn diện và mạnh mẽ cho các ổ đĩa vật lý và ảo cho phép bạn giữ an toàn …
Renee Becca 2020.52.74.350
Windows
Renee Becca là một công cụ sao lưu dữ liệu trên máy tính. Renee Becca đảm bảo các dữ liệu quan trọng luôn được sao lưu vào nơi …
AOMEI Backupper 6.0.0 All Editions
Windows
AOMEI Backupper là phần mềm sao lưu và phục hồi mạnh mẽ nhưng lại dễ sử dụng với chức năng tiên tiến để sao lưu, đồng …
Macrium Reflect 7.2.5098
Windows
Macrium Reflect là một trong những giải pháp sao lưu và khôi phục tốt nhất cho các máy tính cá nhân, máy trạm và máy …
GoodSync Enterprise 10.12.8.8
Windows
GoodSync Enterprise là phần mềm sao lưu và đồng bộ hóa tệp dễ dàng và mạnh mẽ đồng bộ hóa và tự động sao lưu …
R-Drive Image 6.3 Build 6306
Windows
R-Drive Image là một phần mềm sao lưu và phục hồi mạnh mẽ cung cấp cho bạn một bộ công cụ mạnh mẽ để sao chép …
SyncBack Pro 9.3.40.0
Windows
SyncBackPro là ứng dụng chuyên nghiệp được tạo ra với mục đích hỗ trợ người dùng dễ dàng sao lưu hoặc đồng bộ tập tin …
QILING Disk Master 5.1
Windows
QILING Disk Master Professional / Server / Technician là bộ công cụ hoàn chỉnh để đơn giản hóa trình quản lý phân vùng và di …