XMind 2020 v10.1.2
Windows
XMind là một bản đồ tư duy mạnh mẽ, danh sách các khái niệm và phần mềm động não được sử dụng để quản lý thông …
MindGenius Business 2019 8.0.1.7161
Windows
MindGenius là một phần mềm lập sơ đồ, bản đồ và lập kế hoạch mạnh mẽ sẽ giúp bạn hình dung, quản lý và chia sẻ …
MyDraw 4.1.2
Windows
MyDraw là một phần mềm lập trình nâng cao và công cụ vẽ đồ họa vector với bộ sưu tập toàn diện các yếu tố …