uTorrent Pro 3.5.5 Build 45704
Windows
uTorrent (µTorrent) mới nhất dùng để hỗ trợ download các tập tin dạng torrent được chia sẻ thông qua mạng Internet cực kỳ nhanh chóng và hiệu …
BitTorrent Pro 7.10.5 Build 45651
Windows
BitTorrent là một phần mềm máy khách torrent mạnh mẽ cho phép người dùng chia sẻ, tải lên và tải xuống bất kỳ tệp nào qua …
qBittorrent 4.1.9 Stable
Windows
qBittorrent – Dự án qBittorrent nhằm mục đích cung cấp một Phần mềm thay thế miễn phí cho µtorrent. Ngoài ra, q-Bittorrent chạy và cung …