Native Instruments Kontakt 6.3.0
Windows
Native Instruments Kontakt 6 (hay còn gọi là Kontakt 6 ) là nhà lãnh đạo và người lấy mẫu mạnh nhất thế giới để sản xuất …
Studio One Pro 4.6.2.58729
Windows
Studio One Professional là phần mềm nghe nhạc và phần mềm máy trạm âm thanh dễ dàng đi kèm với giao diện người dùng trực …
SmartSound SonicFire Pro 6.4.6.0
Windows
SmartSound SonicFire Pro là phần mềm tạo nhạc mạnh mẽ cho các sản phẩm truyền thông và video. Nó cung cấp một cách dễ dàng để tạo …
Bitwig Studio 3.1.2
Windows
Bitwig Studio là một sáng tạo âm nhạc mạnh mẽ, ghi âm, và hiệu suất cho phép bạn kiểm soát tốt hơn cho mọi khía …