QuarkXPress 2019 15.0.2
Đồ Họa
QuarkXPress là một ứng dụng mạnh mẽ để tạo và chỉnh sửa các thiết kế đồ họa phức tạp và bố cục trang. Nó được …