Adobe Indesign 2020 15.1.1.103
Windows
Adobe Indesign 2020 là phần mềm thiết kế trang và bố cục hàng đầu trong ngành cho báo in và phương tiện kỹ thuật số. Tạo các …
QuarkXPress 2020 16.0.0
Windows
QuarkXPress là một ứng dụng mạnh mẽ để tạo và chỉnh sửa các thiết kế đồ họa phức tạp và bố cục trang. Nó được …