CLIP STUDIO PAINT EX 1.9.4
Đồ Họa
CLIP STUDIO PAINT EX là một công cụ đa năng để làm việc với tất cả các loại đồ hoạ, bao gồm manga, truyện tranh, …