Expresii 2020.07.02
Windows
Expresii 2020 – Màu nước kỹ thuật số phương Đông tuyệt đẹp, thời gian thực, Ultra-HD! Expresii là một hệ thống vẽ kỹ thuật số tiên tiến. Sau …
Substance Painter 2020 v6.1.2.349
Windows
Substance Painter – Bộ công cụ kết cấu hoàn chỉnh và quen thuộc nhất, bao gồm vẽ 3D, hiệu ứng, tài liệu và hơn thế …
Autodesk SketchBook Pro 2021 v8.8.0
Windows
Autodesk SketchBook Pro 2021 là một ứng dụng phần mềm đồ họa raster dành cho vẽ phác họa và phác họa khái niệm. Kiến trúc sư, ô …
CLIP STUDIO PAINT EX 1.9.4
Windows
CLIP STUDIO PAINT EX là một công cụ đa năng để làm việc với tất cả các loại đồ hoạ, bao gồm manga, truyện tranh, …